German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$800 German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Red sable German Shepherd puppies for sale; born Feb 12, 2014. They are champion grand si
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 8 minutes ago

German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$800 German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Black and tan German Shepherd puppies for sale; born Feb 11, 2014. They are champion gran
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 12 minutes ago

Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$900 Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Solid White German Shepherd puppies for sale; born Feb11, 2014. They are champion grand s
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 23 minutes ago

German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$800 German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Black and tan German Shepherd puppies for sale; born Feb 12, 2014. They are champion gran
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 27 minutes ago

Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$400 Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Solid white German Shepherd puppies for sale; born May 10, 2013. They are champion grand
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 29 minutes ago

Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$450 Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Solid White German Shepherd puppies for sale; born Aug 2013. They are champion grand sire
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 33 minutes ago

Solid White German Shepherd Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$350 Solid White German Shepherd Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Solid white German Shepherd male for sale; born Mar 28, 2012. He is champion grand sired w
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 38 minutes ago

Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$900 Solid White German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Solid white German Shepherd puppies for sale; born Jan 18, 2014. They are champion grand
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 41 minutes ago

German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$2000 German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Silver German Shepherd puppies for sale; born Jan 18, 2014. They are champion grand sired
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 45 minutes ago

German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines

$900 German Shepherd Puppies Akc Rin Tin Tin Bloodlines  [hlgrmns799]

Black and Silver German Shepherd puppies for sale; born Jan 18, 2014. They are champion g
Vidalia, Georgia  »  German Shepherd
posted 48 minutes ago